Cartes

CARTA DE LA PRESIDENTA


 

Maravillas Rojo
Presidenta d’Abacus Cooperativa

Benvolguts, benvolgudes,

 

Us presentem la memòria de sostenibilitat corresponent a l’any 2017. Aquesta memòria té un sentit especial perquè coincideix amb la celebració dels 50 anys de la cooperativa.

 

És un moment molt oportú per recordar i recordar-nos què i qui som, des de la trajectòria d’un compromís col·lectiu consolidat, que avui és un referent de l’economia social, fins a mostrar les capacitats i la força que hem acumulat per abordar el futur amb èxit.

 

Per tot això, té tot el sentit que recordem que Abacus som una comunitat ciutadana de socis i sòcies de consum i de treball que transformem l’experiència del consum cultural, educatiu i de lleure. Una descripció vàlida tant per al dia en què es va fundar com per avui, i que continuarà vigent els propers anys, mentre expressi la voluntat comuna de tots els que formem part del projecte de transformació i d’innovació social que és Abacus.

 

El 2017 ha estat un avenç en aquesta direcció. Hem reelaborat el relat d’Abacus per destil·lar tots els valors que constitueixen l’essència de la nostra cooperativa, i traslladar-lo, potenciant la comunicació, a tots els àmbits de la cooperativa. Compartir el relat ha estat i és un dels eixos de la nostra estratègia corporativa.

 

La comunitat va creixent, ja superem el milió de persones vinculades a Abacus cooperativa, entre els prop de 900.000 socis i sòcies de consum amb què vam tancar l’any, els més de 125.000 beneficiaris i beneficiàries i els 554 socis i sòcies de treball.

 

La manera de relacionar-nos canvia acceleradament, i a Abacus hem posat en marxa comunitats que comparteixin interessos a partir d’una plataforma digital. Hem creat en la comunitat educativa un espai per intercanviar, créixer i compartir coneixement. Ara, a més, avançarem amb la comunitat del lleure i la comunitat de la cultura.

 

Durant aquests 50 anys hem acumulat un gran capital intangible: la confiança, que és el més important que tenim a Abacus cooperativa i és el fonament en què s’assenta el futur del projecte, perquè Som el que fem.

 

 

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL


Miquel Àngel Oliva
Director General d’Abacus Cooperativa

Benvolguts, benvolgudes,

 

Us presentem la memòria de sostenibilitat d’Abacus cooperativa. Durant aquest exercici hem mantingut la xifra de vendes i hem millorat els excedents.

 

El 2017 ha estat un any en què hem consolidat la cooperativa com a projecte de referència en la distribució de productes per a l’educació, la cultura i el lleure, incrementant la xifra de socis i sòcies de treball fins als 554 i arribant gairebé als 900.000 socis i sòcies de consum.

 

Fem 50 anys i Abacus cooperativa continua sent un projecte compartit de transformació social, un model d’èxit de l’economia social, que demostra que l’impacte econòmic i social són possibles en un mateix projecte.

 

Durant l’any 2017 la cooperativa ha mantingut el nivell de vendes, que s’ha situat gairebé en els 90 milions d’euros, i ha millorat també els resultats abans d’impostos respecte a l’any 2016. Les vendes de llibre infantil s’han situat en l’11,5% del total de les vendes, amb un increment del 9,3%, unes dades que ens permeten ser optimistes per a posicionar les botigues de la cooperativa com a llibreries de referència.

 

Tanmateix, volem fer èmfasi en la importància del canal de venda en línia, que ha registrat un increment de vendes per sobre del 30%. Aquest resultat és fruit de l’aposta ferma de la cooperativa pel comerç electrònic.

 

De cara al pla de gestió del 2018, volem teixir complicitats aprenent de l’experiència acumulada durant els 50 anys enfortint relacions de confiança amb la comunitat que servim.

 

Volem seguir treballant en la millora de l’experiència omnicanal dels usuaris i usuàries, també a les botigues, proposant nous usos de l’espai i incloent-hi noves tecnologies.

 

A Abacus, des de fa cinquanta anys veiem com a les nostres botigues conflueixen l’escola, la família i la societat per gaudir de la nostre proposta en educació, cultura i lleure. Compartim la responsabilitat i el compromís amb els nostres socis i amb la comunitat educativa, en un procés d’aprenentatge mutu que dia a dia ens fa més capaços de respondre a les seves necessitats i desitjos.

 

Per seguir avançant en el pla estratègic 2019-2021 i fer possibles els projectes de la cooperativa comptem amb la confiança dels 900.000 socis i sòcies de consum que formen part de la nostra comunitat, que creix any rere any i reafirma el valor del nostre model de gestió. La xarxa d’establiments segueix creixent amb 48 botigues, de les quals destaca l’obertura de la segona a la ciutat de Girona.

 

Encarem un nou any per buscar noves fórmules que fomentin els valors de la copropietat, la cocreació, la cooperació i la col·laboració. Els gairebé 36 milions d’euros acumulats al fons propi ens permetran construir canvis sòlids de cara al futur.

 

Aquest 2018, any en què celebrem el 50è aniversari de la cooperativa, volem treballar més que mai perquè Abacus sigui un agent indispensable en la transformació social del territori on és present, partint de noves fórmules que impulsin el consum cultural, educatiu i de lleure.

 

Projectem el futur. Projectem Abacus

Fets
destacats


 

Som un referent
de confiança


La confiança és el capital més important d’Abacus, un intangible acumulat al llarg dels seus 50 anys. Apliquem criteris en la selecció de productes i proveïdors per garantir el compromís social, mediambiental, amb l’educació i amb el manteniment de la bona relació qualitat/preu.

Impacte
econòmic


A Abacus treballem amb professionalitat i eficiència per aconseguir conjuntament impacte econòmic i social, i fem que els resultats repercuteixin en l’ampliació dels objectius socials. Com a cooperativa, compartim la propietat (copropietat) a través d’un model de governança propi, gestionem amb valors d’equitat i treballem en xarxa amb altres organitzacions transformadores.

Impacte
social


Som una cooperativa amb participació i gestió democràtica. Contribuïm a la transformació social i promovem un consum cultural, educatiu i de lleure amb valors col·laboratius, responsables i sostenibles. Generem activitat econòmica i ocupació amb valors i compromís i implicació en el territori.

Impacte
ambiental


A Abacus mantenim el compromís de respecte de l’entorn i de minimització del nostre impacte ambiental.
Aquest compromís es reflecteix en l’aposta per reduir la generació de residus i augmentar la recollida selectiva, i per disminuir les nostres emissions i el consum energètic de les nostres instal·lacions.

Projectant
futur


Amb una clara perspectiva de projecció futura, des d’Abacus volem reforçar més que mai la nostra identitat, que expressa el nostre ADN des del model cooperatiu: copropietat, cocreació, cooperació i col·laboració.

Volem construir els canvis que empenyen Abacus i fan evolucionar la nostra experiència de consum cultural, educatiu i de lleure per aconseguir més implicació activa dels socis i sòcies, que constitueixen el capital social de la nostra comunitat.